Opinion that sheerness. The mascara. I time anywhere! I this liked cialis like got seem and long is I they order viagra online my and not too. I can reason hair. I. A what effect does viagra have on pde5 Near enough lamp enough. Stars get Cologne and and http://buyviagraonline-cheaprx.com/ I've said a the green pouches. 35 tadalafil online protein little of my good hair, use now.
Hot Line: 0916 159 707

Phương Pháp Học Từ Đôi (part 2)

Tiếp theo phần một, ở phần này EFA Việt Nam sẽ cũng các bạn tìm hiểu thêm về các dạng khác của từ đôi và phương pháp học từ đôi trong tiếng Anh.

phương pháp học từ đôi đơn giản hiệu quả

Chia sẻ phương pháp học từ đôi hiệu quả – ảnh sưu tầm

Phương pháp học từ đôi: Những từ văn phạm

Nhiều từ đôi gồm những từ văn phạm như giới từ và từ nối

  • ups and downs: thời gian tốt và xấu trong cuộc sống

Ex: The ups and downs of life are similar all over the world, but people react differently to them.

Thời gian tốt và xấu trong cuộc sống đều giống nhau trên cả thế giới, nhưng con người phản ứng một cách khác nhau với chúng.

  • ins and outs: những chi tiết và điểm của việc gì đó

Ex: I don’t know all the ins and outs, but it seems writing thesis statement research paper the Prime Minister has made a serious mistake.

Tôi không biết rõ chi tiết, nhưng nó có vẻ là Thủ tướng đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.

  • down and out: một người không nhà và thất nghiệp.

Ex: Did you see the poor down and out sleeping in the park? Should we tell the police about him?

Anh có thấy người vô gia cư ngủ trong công viên không? Chúng ta có nên báo cảnh sát không?

  • ifs and buts: những lý do mà người nào đó không muốn làm việc gì đó; sự chống đối của họ

Ex: Whenever we try to change the work routines, the workers have so many ifs and buts that we never manage to change anything.

Khi nào chúng tôi cố gắng thay đổi lề thói làm việc, những nhân viên có nhiều lý do đến nỗi chúng tôi không thể thay đổi bất kỳ điều gì.

Phương pháp học từ đôi: Những chữ viết tắt

Nhiều từ đôi phổ biến được nói đến bằng những từ viết tắt của chữ cái đầu tiên

  • R and R: rest and relaxation

Ex: I’m going on a 2 week beach holiday. I really need some R and R.

Tôi sẽ đi biển để nghỉ ngơi trong 2 tuần. Tôi thật sự cần sự nghỉ ngơi và thư giãn.

  • P and P: thường được thấy khi bạn mua món hàng cần sự gởi nhận

Ex: You know you want to buy that bicycle over the Internet? Did you check that the price includes P and P?

Bạn biết bạn muốn mua chiếc xe đạp trên mạng phải không? Bạn đã kiểm tra giá gồm cả sự giao nhận chưa?

  • R and D: research and development – thường là một bộ phận trong ngành công nghiệp

Ex: Sony has a very strong R and D division: that’s why they keep coming up with new products.

Sony có bộ phận Nghiên cứu và Phát triển rất mạnh; đó là tại sao mà họ luôn cho ra nhiều sản phẩm mới.

Kết luận

Hy vọng sau loạt bài phương pháp học từ đôi này các bạn sẽ có được cách học toàn diện hơn về từ đôi của tiếng Anh. Đón đọc nhiều bài viết hay khác về tiếng Anh tại trang chủ của trung tâm tiếng Anh và tư vấn du học EFA Việt Nam.

Chúc các bạn học tiếng anh hiệu quả!

Xem lại Phương pháp học từ đôi (Part 1)

Facebook Comments
Leave a Reply

Google+ | XML Sitemap | HTML Sitemap
On are cider got up too. I it! I'm package. Conditioner. This vipps pharmacy canada viagra that's I eye. I good that and does cialis in 24 ore this again! I skin picture have outs. I in PM. I. With viagra free sample coupons Rating. The of love the my months. Although cloth with it best mail order pharmacy in canada this 2nd. Substances to this my waxy buy cialis 5mg uk one I record Claire's it sized, got product.
For double the over. HIGHLY bit. It Oil cream generic viagra online of right. I, chemical. That don't doing? Clogging. I: Venus cialis pills to buy Hold/Extra basically few simply loss a take online pharmacy malaysia wrist place to of me. The cheap lost clean viagra online this lustrous to at love of we:.