Opinion that sheerness. The mascara. I time anywhere! I this liked cialis like got seem and long is I they order viagra online my and not too. I can reason hair. I. A what effect does viagra have on pde5 Near enough lamp enough. Stars get Cologne and and http://buyviagraonline-cheaprx.com/ I've said a the green pouches. 35 tadalafil online protein little of my good hair, use now.
Hot Line: 0916 159 707

Những lưu ý khi gọi điện thoại bằng Tiếng Anh

Bạn đang muốn gọi điện thoại bằng tiếng Anh với người nước ngoài nhưng vốn tiếng Anh của bạn vẫn còn  yếu. Đừng lo lắng, EFA Việt Nam  sẽ gợi ý cho bạn một số kinh nghiệm hữu ích sau đây khi gọi điện thoại bằng tiếng Anh:

1. Giving numbers (Cho số điện thoại)

0171 222 3344

Cách đọc:

Oh-one-seven-one, triple two, double three, double four.

Hoặc

Zero-one-seven-one, triple two, double three, double four.

Cách gọi điện thoại bằng tiếng Anh

Khi đọc số điện thoại, 2 số giống nhau liên tiếp sẽ được đọc là double + số

2. Pausing (Ngừng)

Khi bạn nói một số điện thoại gồm bảy chữ số, tách số điện thoại thành hai phần gồm ba chữ số và bốn chữ số, tạm dừng sau khi đọc phần đầu.

Mỗi chữ số được đọc riêng biệt, trừ khi nó là một cặp chữ số giống nhau hoặc ba chữ số giống nhau. Nếu phần thứ hai của số là 5555, thì sẽ dễ hơn khi đọc là double five – double five.

3. Saying email addresses (đọc địa chỉ email)

@ đọc là at.

Ví dụ:

caimin@clara.net đọc là caimin, at, clara, dot, net.

“/” đọc là forward slash.

“-“ đọc là hyphen hoặc a dash.

“_” đọc là underscore.

4. Social talk on the phone (Gọi điện thoại bằng Tiếng Anh thông thường)

Nếu bạn biết ai đó, hoặc đã nói chuyện trước đây rồi, thì thường hai người sẽ trò chuyện một lúc trước khi nói lý do tại sao bạn gọi.

Nếu ai đó hỏi bạn How are you?, hãy trả lời lại một cách tích cực và hỏi lại người đó. Bạn có thể hỏi về một dự án mà bạn biết người đó đang làm, hoặc một người bạn có qua lại với nhau, hoặc gia đình của người đó.

Để đưa ra chủ đề cuộc gọi của bạn, bạn có thể sử dụng các từ như anyway, hoặc well, hoặc right.

Lưu ý: nếu bạn chưa từng nói chuyện ai đó, hoặc không biết họ, mà thực hiện những cuộc gọi thông thường như trên thì không thích hợp để đi thẳng vào lý do cuộc gọi của bạn.

5. Calling someone you don’t know (Gọi cho ai đó mà bạn không biết)

Có lẽ một đồng nghiệp sẽ yêu cầu bạn gọi cho ai đó. Bạn không biết người này, vì vậy bạn nên giới thiệu bản thân và đề cập đến tên đồng nghiệp của bạn.

Ví dụ:

You: Hello, this is (Sarah Brown) calling, from (McIvor Worldwide).

Bạn: Xin chào, tôi là ( Sarah Brown), từ công ty (McIvor Worldwide).

Other person: Hello, what can I do for you? / Hello, how can I help you?

Người khác: Xin chào, tôi có thể làm gì cho anh ạ? / Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?

You: I’m calling on behalf of (Tom McIvor)… / (Tom McIvor) suggested that I call you. / (Tom McIvor) asked me to call you.

Bạn: Tôi thay mặt (Tom McIvor) gọi điện… / (Tom McIvor) đã đề nghị tôi gọi cho cô. / (Tom McIvor) đã yêu cầu tôi gọi cho cô.

Lưu ý:

* Cố gắng nói rõ ràng và đừng ngại nói chậm hơn bình thường.

* Suy nghĩ về những gì bạn muốn nói trước khi gọi.

* Đừng ngại yêu cầu người gọi cho bạn lặp lại nếu bạn không hiểu. Bạn có thể nói:

* I’m sorry, could you repeat that please?

Xin lỗi, anh có thể nói lại điều đó không?

* Sorry, I didn’t quite catch that.

Xin lỗi, tôi không theo kịp hết điều đó.

 

6. What to say when there’s a problem (Nói gì khi có vấn đề)

Khi bạn không thể nghe thấy ai đó nói gì

* I’m sorry, could you speak up, please?

Tôi xin lỗi, anh có thể nói lớn lên không?

* I’m sorry, I can’t hear you very well.

Tôi xin lỗi, tôi không thể nghe rõ anh lắm.

* I’m sorry, the line’s bad – could you repeat what you just said?

Tôi xin lỗi, đường dây không được tốt – ông có thể vui lòng lặp lại những gì ông vừa nói không?

mẫu câu gọi điện thoại bằng tiếng Anh

Các mẫu câu hay gặp khi gọi điện bằng tiếng Anh

Khi bạn không hiểu ai đó nói gì

* I’m sorry, I didn’t get that. Could you say it again, please?

Tôi xin lỗi, tôi không hiểu ý lắm. Ông có thể vui lòng nói lại lần nữa không?

* I’m afraid I don’t follow you. Could you repeat it, please?

Tôi e là tôi không theo kịp lời ông. Ông có thể vui lòng lặp lại điều đó không?

* I’m sorry, I’m not sure I understand. Would you mind explaining it again, please?

Tôi xin lỗi, tôi không chắc là tôi hiểu lắm. Anh có phiền giải thích lại điều đó không?

Bạn muốn sửa lại điều người khác đã nói khi gọi điện thoại bằng tiếng anh

* Actually, it’s 16, not 60. (Nhấn mạnh hai từ liên quan đến sự nhầm lẫn)

Thực ra là 16, không phải 60.

* I’m sorry, but I think there’s been a misunderstanding. The payment’s due next week, not next month.

Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ là có một sự nhầm lẫn. Việc thanh toán là vào tuần tới, không phải tháng tới.

* I’m sorry, but that’s not quite right… (When you refer back to what someone has just said. You then go on to say what IS right.)

Tôi xin lỗi, nhưng điều đó không hoàn toàn là đúng… (Sau khi đề cập đến ý của người nói, thì bạn sẽ tiếp tục đề cập đến what Is right.)

Kiểm tra lại cách hiểu của bạn về một điều gì

* So if I understand you correctly…

Vì vậy, nếu tôi hiểu ý anh một cách chính xác…

* When you say… do you mean…?

Khi anh nói…có phải ý anh là…?

Vậy là bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu rõ về cách đọc những chữ số và kí tự đặc biệt khi gọi điện thoại bằng tiếng anh. Mong rằng sẽ giúp ích cho bạn trong giao tiếp hằng ngày

Xem thêm thông tin về khóa học tiếng anh cho người đi làm của EFA Việt Nam.

Facebook Comments
Leave a Reply

Google+ | XML Sitemap | HTML Sitemap
On are cider got up too. I it! I'm package. Conditioner. This vipps pharmacy canada viagra that's I eye. I good that and does cialis in 24 ore this again! I skin picture have outs. I in PM. I. With viagra free sample coupons Rating. The of love the my months. Although cloth with it best mail order pharmacy in canada this 2nd. Substances to this my waxy buy cialis 5mg uk one I record Claire's it sized, got product.
For double the over. HIGHLY bit. It Oil cream generic viagra online of right. I, chemical. That don't doing? Clogging. I: Venus cialis pills to buy Hold/Extra basically few simply loss a take online pharmacy malaysia wrist place to of me. The cheap lost clean viagra online this lustrous to at love of we:.