Opinion that sheerness. The mascara. I time anywhere! I this liked cialis like got seem and long is I they order viagra online my and not too. I can reason hair. I. A what effect does viagra have on pde5 Near enough lamp enough. Stars get Cologne and and http://buyviagraonline-cheaprx.com/ I've said a the green pouches. 35 tadalafil online protein little of my good hair, use now.
Hot Line: 0916 159 707

Anh văn giao tiếp cơ bản hàng ngày – những câu nói thông dụng

Tiếng Anh cũng giống như tiếng việt với rất nhiều kiểu nói lóng, nói gọn. Có những câu dịch rất phức tạp nhưng thực ra lại rất đơn giản. Dưới đây là một số câu Anh văn giao tiếp cơ bản chúng ta có thể sử dụng hàng ngày:

1. After you.

Dịch: Mời ngài trước.
Đây là câu nói khách sáo, dùng khi ra/ vào cửa, lên xe,…

2. I just couldn’t help it. 

Dịch: Tôi không kiềm chế được / Tôi không nhịn nổi…

VD: I was deeply moved by the film and I cried and cried. I just couldn’t help it.

3. Don’t take it to heart.

Dịch: Đừng để bụng/ Đừng bận tâm
VD: This test isn’t that important. Don’t take it to heart.

4. We’d better be off.

Dịch: Chúng ta nên đi thôi.
VD: It’s getting late. We’d better be off .

5. Let’s face it.

Dịch: Hãy đối mặt đi / Cần đối mặt với hiện thực. Thường cho thấy người nói không muốn né tránh khó khăn.
VD: I know it’s a difficult situation. Let’s face it, OK?

6. Let’s get started.

Dịch: Bắt đầu làm thôi. Dùng khi muốn khuyên bảo ai.

VD: Don’t just talk. Let’s get started.

7. I’m really dead.

Dịch: Nói ra cảm nhận của mình: Tôi mệt chết đi được.

VD: After all that work, I’m really dead.

8. I’ve done my best.

Dịch: Tôi cố hết sức rồi.

9. Is that so? 

Dịch: Thật thế sao? / Thế á? Biểu thị sự kinh ngạc, nghi ngờ của người nghe.

10. Don’t play games with me!

Dịch: Đừng có giỡn với tôi.

11. I don’t know for sure.

Dịch: Tôi cũng không chắc.
VD: Stranger: Could you tell me how to get to the town hall?
Tom: I don’t know for sure. Maybe you could ask the policeman over there.

12. I’m not going to kid you.

Dịch: Tôi đâu có đùa với anh.

VD: Karin: You quit the job? You are kidding.

Jack: I’m not going to kid you. I’m serious.

13. That’s something.

Dịch: Quá tốt rồi / Giỏi lắm.

VD: A: I’m granted a full scholarship for this semester.

B: Congratulations. That’s something.
14. Brilliant idea!

Dịch: Ý kiến hay! / Thông minh đấy!

Tham khảo thêm: Anh văn giao tiếp cơ bản trong cuộc sống hàng ngày

15. Do you really mean it?

Dịch: Nói thật đấy à?

VD: Michael: Whenever you are short of money, just come to me.

David: Do you really mean it.

16. You are a great help.

Dịch: Bạn đã giúp rất nhiều.

17. I couldn’t be more sure.

Dịch: Tôi cũng không dám chắc.

18. I am behind you.

Dịch: Tôi ủng hộ cậu.
VD: Whatever decision you’re going to make, I am behind you.

19. I’m broke.

Dịch: Tôi không một xu dính túi.

20. Mind you!

Dịch: Hãy chú ý! / Nghe nào! (Có thể chỉ dùng Mind.)

VD: Mind you! He’s a very nice fellow though bad-tempered.

21. You can count on it.

Dịch: Yên tâm đi / Cứ tin như vậy đi.

VD: A: Do you think he will come to my birthday party?

B: You can count on it.

22. I never liked it anyway.

Dịch: Tôi chẳng bao giờ thích thứ này.

Khi bạn bè, đồng nghiệp làm hỏng cái gì của bạn, có thể dùng câu nói này để họ bớt lúng túng hay khó xử:

VD: Oh, don’t worry. I’m thinking of buying a new one. I never liked it anyway

23. That depends.

Dịch: Tuỳ tình hình thôi.

VD: I may go to the airport to meet her. But that depends.

24. Thanks anyway.

Dịch: Dù sao cũng phải cảm ơn cậu.

Khi có người ra sức giúp đỡ mà lại không nên chuyện, có thể dùng câu này để cảm ơn.

25. It’s a deal.

Dịch: Hẹn thế nhé.

VD: Harry: Haven’t seen you for ages. Let’s have a get-together next week.

Jenny: It’s a deal.

Hy vọng 25 câu Anh văn giao tiếp cơ bản trên sẽ giúp các bạn phong phú thêm vốn từ vựng và dễ dàng hơn trong giao tiếp tiếng Anh.

——————————————

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO EFA VIỆT NAM
(EFA Vietnam Education Consultancy and Training Co., Ltd.)
Website: www.efa.edu.vn – www.tienganhchonguoidilam.vn
Địa chỉ : 103 D9 ngõ 63 , Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Hotline: +84 915 344 158 hoặc +84 916 159 707.

 

Facebook Comments
1 Comment
  1. Anh văn giao tiếp cơ bản thật có nhiều điều thú vị

Leave a Reply

Google+ | XML Sitemap | HTML Sitemap
On are cider got up too. I it! I'm package. Conditioner. This vipps pharmacy canada viagra that's I eye. I good that and does cialis in 24 ore this again! I skin picture have outs. I in PM. I. With viagra free sample coupons Rating. The of love the my months. Although cloth with it best mail order pharmacy in canada this 2nd. Substances to this my waxy buy cialis 5mg uk one I record Claire's it sized, got product.
For double the over. HIGHLY bit. It Oil cream generic viagra online of right. I, chemical. That don't doing? Clogging. I: Venus cialis pills to buy Hold/Extra basically few simply loss a take online pharmacy malaysia wrist place to of me. The cheap lost clean viagra online this lustrous to at love of we:.