Opinion that sheerness. The mascara. I time anywhere! I this liked cialis like got seem and long is I they order viagra online my and not too. I can reason hair. I. A what effect does viagra have on pde5 Near enough lamp enough. Stars get Cologne and and http://buyviagraonline-cheaprx.com/ I've said a the green pouches. 35 tadalafil online protein little of my good hair, use now.
Hot Line: 0916 159 707

Cách viết câu đúng cấu trúc (Part 1)

Trong quá trình viết câu tiếng Anh, các bạn có thể mắc những lỗi rất cơ bản khiến câu bạn viết ra trở nên vô nghĩa hoặc tối nghĩa. Để khắc phục vấn đề này, hôm nay hãy cùng EFA Việt Nam bắt đầu với bài học về cách viết câu đúng và đủ bạn nhé.

viết câu đúng cấu trúc

Phần 1: Bài học

1. Câu đúng (câu hoàn chỉnh)

+) Câu đúng là câu có động từ diễn tả hành động như: want, run, take, give, hoặc diễn tả trạng thái như am, is, are, was, were, be.

Tuy nhiên có rất nhiều câu có hơn một động từ.

Ví dụ:

– Bob and Alexandra both want a promotion. (động từ chỉ hành động)

– Yurika drafted a memo and sent it to the sales department. (động từ chỉ hành động)

– Herbert and Tan are the chief operators in this department. (động từ chỉ trạng thái)

+) Câu đúng là câu có chủ ngữ (người và sự việc để chỉ hành động hoặc đóng vai trò là thành phần chính trong câu).

Cũng giống như động từ, có rất nhiều câu có hơn một chủ ngữ.

Ví dụ:

– Bob and Alexandra both want a promotion.

– Yurika drafted a memo and sent it to the sales department.

– Herbert and Tan are the chief operators in this department.

+) Câu đúng là câu diễn tả một ý kiến hoàn chỉnh. Nói một cách khác, những cụm từ đó mang đầy đủ ý nghĩa. Đôi khi những cụm từ bao gồm cả chủ ngữ và động từ nhưng vẫn không thể hiện được một ý kiến hoàn chỉnh.

Các bạn hãy nhìn những ví dụ ở dưới đây.

Ví dụ:

Câu đủ
(Mệnh đề độc lập)
I left an hour earlier than usual.
Our team finished its year-end evaluation.
Roger tried to explain his position.
Câu thiếu
(Mệnh đề phụ thuộc)
If I left an hour earlier than usual.
When our team finished its year-end evaluation.
Whenever Roger tried to explain his position.

 

 

2. Câu thiếu

Ở phần cuối của những ví dụ trên bạn có thể dễ dàng nhận thấy các câu thiếu thường dài hơn câu hoàn chỉnh. Câu thiếu thường có thêm từ ở đầu, những cụm từ còn lại giống hệt nhau. Những từ này được gọi là liên từ phụ thuộc.

Nếu một nhóm từ bình thường có thể là câu đủ nhưng lại có liên từ phụ thuộc đứng đằng trước thì cần phải bổ thêm sung thành phần khác để có thể diễn đạt ý nghĩa hoàn chỉnh.

Nói cách khác những mệnh đề phụ thuộc cần thêm những mệnh đề độc lập để hình thành câu có ý nghĩa. Các bạn hãy kiểm tra xem những câu thiếu trên đã được sửa lại như thế nào để trở thành câu hoàn chỉnh ở phần dưới đây.

– If I left an hour earlier than usual, I would be able to avoid rush hour.

– When our team finished its year-end evaluation, we all took the next day off.

– Whenever Roger tried to explain his position, he misquoted the facts.

+) Những từ sau đây có thể được dùng như liên từ phụ thuộc:

After Once Until
Although Since When
As Than Whenever
Because That Where
Before Though Wherever
If Unless While

Đôi khi liên từ phụ thuộc cũng là một cụm từ chứ không đơn thuần chỉ là từ đơn.

Ví dụ:

– As if we didn’t already know.

– As though she had always lived in the town.

– As long as they can still be heard.

– As soon as I can finish my work.

– Even though you aren’t quite ready.

– In order that we may proceed more carefully.

 

 

Những mệnh đề phụ thuộc chính là một dạng của câu thiếu. Các bạn hãy nhìn những câu hỏi dưới đây. Với mỗi câu hỏi, bạn hãy chọn xem câu nào là câu đủ và điền chữ cái tương ứng vào ô trống bên cạnh.

Word Group A Word Group B
1. We are ready for the next task. Washing the car.
2. Seeing the plane arriving. Heather’s family rushed to the gate.
3. Broken down after years of use. The receptionist finally got a new phone.
4. We saw Andrea sitting all by herself. Imagining what Florida was like in March

Những câu hoàn chỉnh là câu:
1. A
2. B
3. B
4. A

Những câu thiếu là những mệnh đề đơn giản, chúng không có chủ ngữ hoặc động từ. Nếu các bạn kết hợp hai phần lại với nhau chúng sẽ tạo thành một câu hoàn chỉnh.

Hãy xem thử những ví dụ dưới đây họ đã làm như thế nào. Với một số câu, chúng ta chỉ cần thêm dấu phẩy. Tuy nhiên, với những câu khác chúng ta phải thêm một số từ mới có thể liên kết mệnh đề với thành phần còn lại của câu.

Ví dụ:

– We are ready for the next task, which is washing the car.

– Seeing the plane arriving, Heather’s family rushed to the gate.

– Since the phone was broken down after years of use, the receptionist finally got a new one.

– We saw Andrea sitting all by herself, imagining what Florida was like in March.

 

Hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ nắm rõ hơn cấu trúc của câu trong tiếng Anh để có thể hoàn thiện hơn kĩ năng viết của mình, nhất là trong các bài thi tiếng Anh học thuật như IELTS, TOEFL. Ghé thăm website học tiếng Anh của trung tâm EFA để có thêm nhiều bài viết hay khác.

Facebook Comments
Leave a Reply

Google+ | XML Sitemap | HTML Sitemap
On are cider got up too. I it! I'm package. Conditioner. This vipps pharmacy canada viagra that's I eye. I good that and does cialis in 24 ore this again! I skin picture have outs. I in PM. I. With viagra free sample coupons Rating. The of love the my months. Although cloth with it best mail order pharmacy in canada this 2nd. Substances to this my waxy buy cialis 5mg uk one I record Claire's it sized, got product.
For double the over. HIGHLY bit. It Oil cream generic viagra online of right. I, chemical. That don't doing? Clogging. I: Venus cialis pills to buy Hold/Extra basically few simply loss a take online pharmacy malaysia wrist place to of me. The cheap lost clean viagra online this lustrous to at love of we:.