Hot Line: 0916 159 707

Thì hiện tại đơn của động từ TOBE

TOBE là một động từ đặc biệt nhưng rất phổ biến trong tiếng Anh với 3 nghĩa chính là “thì”, “là”, “ở”. Hôm nay EFA xin giới thiệu đến các bạn cách sử dụng động từ TOBE trong tiếng Anh giao tiếp ở thì hiện tại đơn.

tieng anh cho nguoi di lam, tieng anh giao tiep

Động từ TOBE ở thể khẳng định

Với mỗi đại từ nhân xưng khác nhau, động từ TOBE sẽ được chia ở thể tương ứng. Cấu trúc mẫu câu sử dụng TOBE ở thể khẳng định như sau:

Chủ ngữ + am/is/are + bổ ngữ

-         I + am (I’m)

VÍ dụ:

 I am a doctor

Tôi là bác sĩ

I’m Vietnamese

Tôi là người Việt Nam

-         He/She/It + is (he’s/she’s)

Ví dụ:

He is an accountant.

Anh ấy là kế toán

She’s from America.

Cô ấy đến từ Mỹ.

-         You/We/They + are (you’re/ they’re)

Ví dụ:

You are very intelligent.

Bạn thật là thông minh.

They are in the music room.

Họ đang ở trong phòng nhạc.

We’re members of this club.

Chúng tôi là thành viên câu lạc bộ này.

Động từ TOBE ở thể phủ định

Khi muốn diễn đạt một điều gì đó là không đúng, không phải, ta sẽ thêm NOT vào sau động từ TOBE. Công thức cho thể phủ định như sau:

Chủ ngữ + am/is/are + not + bổ ngữ

Dạng viết tắt:

Am not => ‘m not

Is not => isn’t

Are not => aren’t

Ví dụ:

I’m not a student.

Tôi không phải là học sinh.

She isn’t at home right now.

Cô ấy không ở nhà bây giờ.

They aren’t American

Họ không phải là người Mỹ.

Động từ TOBE ở thể nghi vấn

Bạn có thể sử dụng động từ TOBE để đặt các câu hỏi nghi vấn bằng cách đảo động từ TOBE lên trước chủ ngữ.

Ví dụ:

Am I too bad?

Tôi có tệ lắm không?

Is it lovely?

Nó có dễ thương không?

Are Lisa and John in the meeting room?

Lisa và John có ở trong phòng họp không?

Trả lời ngắn với động từ TOBE:

Động từ TOBE có thể dùng để trả lời ngắn gọn các câu hỏi nghi vấn. Cấu trúc của thể trả lời ngắn:

Yes, I am

No, I’m not

Yes, he/she/it is.

No, he/she/it isn’t

Yes, you/we/they are

No, you/we/they aren’t

Ví dụ:

Is it lovely?

Yes, it is.

Nó có dễ thương không?

Có, nó có dễ thương.

Are Lisa and John in the meeting room?

No, they aren’t

Lisa và John có ở trong phòng họp không?

Không, họ không có trong phòng họp

Is he a manager?

Yes, he is.

Anh ấy là quản lý à?

Vâng, anh ấy là quản lý.

Động từ TOBE hẳn đã quá quen thuộc với nhiều người nhưng hy vọng bài viết sẽ vẫn có ích cho các bạn còn chưa nắm chắc. Cùng tìm hiểu thêm nhiều bài viết tiếng Anh hay khác tại đây.

Leave a Reply

Google+ | XML Sitemap | HTML Sitemap