Opinion that sheerness. The mascara. I time anywhere! I this liked cialis like got seem and long is I they order viagra online my and not too. I can reason hair. I. A what effect does viagra have on pde5 Near enough lamp enough. Stars get Cologne and and http://buyviagraonline-cheaprx.com/ I've said a the green pouches. 35 tadalafil online protein little of my good hair, use now.
Hot Line: 0916 159 707

Tiếng anh giao tiếp qua điện thoại

Điện thoại ngày nay đã trở thành một phương tiện liên lạc không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, thế nhưng làm thế nào để có một cuộc nói chuyện qua điện thoại hiệu quả, nhất là khi bạn giao tiếp bằng tiếng Anh?

Tiếng anh giao tiếp qua điện thoại, tieng anh giao tiep, anh van giao tiep

Trước hết là giới thiệu về bản thân, chẳng hạn:

 • This is Ken, hoặc Ken speaking. (Tôi là Ken hoặc Ken đây).

Hỏi xem ai đang cầm máy:

 • Excuse me, who is this? (Xin lỗi, ai đấy ạ?)
 • Can I ask who is calling, please? (Tôi có thể hỏi ai đang gọi đến đó ạ?)
 • Is Jack in? (Đây là một thành ngữ mang tính chất suồng sã có nghĩa là: Có phải Jack đang ở đó không?

Đề nghị được nói chuyện với ai đó:

 • Can I have extension 321? (Làm ơn cho tôi nhánh số 321).
 • Could/Can/May I speak to ….? (Tôi có thể nói chuyện với …..)

Đề nghị ai đó giữ máy để chuyển máy cho người khác::

 • I will put you through….(Tôi sẽ nối máy cho ….)
 • Can you hold the line? / Can you hold on a moment? (Bạn có thể cầm máy một lúc được không?)

Nếu ai đó không có ở đó thì bạn sẽ trả lời khách như thế nào. Sau đây là một vài ví dụ:

 • I am afraid Mr. A is not available at the moment. (Tôi rất tiếc rằng ông A không có ở đây).
 • The line is busy right now. (Đường dây đang bận).
 • Mr Jack is not in. Mr Jack is out at the moment. (Ông Jack không có ở đây. Ông Jack vừa đi ra ngoài).

Nếu bạn muốn đề nghị họ để lại lời nhắn thì bạn có thể dùng một trong các cách sau:

 • Could/ Can/ May I take a message? (Bạn có gì nhắn lại không?)
 • Could/ Can/ May I tell him who is calling? (Tôi có thể nhắn lại với ông ấy rằng ai gọi đến chứ?)
 • Would you like to leave a message? (Bạn có muốn để lại lời nhắn không?)

Tuy nhiên ngày nay máy điện thoại trả lời tự động cũng ngày càng trở nên phổ biến. Vậy làm thế nào để có thể để lại lời nhắn một cách đầy đủ ở máy trả lời tự động. Một tin nhắn qua máy điện thoại trả lời tự động bao giờ cũng phải gồm những phần sau:

Introduction (giới thiệu) – – – Hello, this is Ken. or Hello, My name is Ken (Xin chào, tôi là Ken hoặc Xin chào, tên tôi là Ken).

State the time of day and your reason for calling (nói rõ ngày và lý do gọi đến)- – – – – It’s ten in the morning. I’m phoning (calling, ringing) to find out if … / to see if … / to let you know that … / to tell you that … (Bây giờ là mười giờ sáng và tôi gọi điện cho bạn là để tìm hiểu…/để biết rằng nếu …./ để cho bạn biết rằng…./ để nói với bạn rằng…).

Make a request (yêu cầu) – – – Could you call (ring, telephone) me back? / Would you mind … ? / (Bạn có thể gọi lại cho tôi được không? Bạn không phiền chứ nếu…?)

Leave your telephone number (Để lại số điện thoại của bạn)- – – – My number is …. / You can reach me at …. / Call me at … (Số điện thoại của tôi là…/ Bạn có thể gọi cho tôi theo số…).

Finish (Kết thúc)- – – – Thanks a lot, bye. / I’ll talk to you later, bye (Cảm ơn nhiều, tạm biệt./ Tôi sẽ nói chuyện với bạn sau, tạm biệt).

Tiếng anh giao tiếp qua điện thoại 2, tieng anh giao tiep, anh van giao tiep

Đó là trong trường hợp nói với máy, còn khi nói chuyện với người bản ngữ mà họ nói nhanh quá, bạn không thể hiểu được vì khi nói qua điện thoại cũng khó nghe hơn là nghe trực tiếp vì vậy cách tốt nhất là bạn hãy đề nghị họ nói chậm lại. Ví dụ bạn có thể nói: Can you speak slowly, please. (Bạn làm ơn nói chậm hơn được không?) Nếu bạn không nghe rõ số liệu hoặc chưa hiểu được ý của người nói thì bạn có thể đề nghị họ nhắc lại. Ví dụ: Can you repeat it? (Bạn có thể nhắc lại được không?)

Ngay cả khi không có người bản ngữ nào để bạn thực hành thì bạn vẫn có thể thực hiện việc này trên lớp. Hãy rủ bạn nào đó cùng thực hành vì như vậy sẽ vui hơn rất nhiều. Hai bạn có thể ngồi đối diện nhau trên tay cầm điện thoại và thực hành bài nói chuyện của mình. Bạn luyện tập càng nhiều thì kỹ năng tiếng Anh của bạn càng tốt.

Chúc các bạn thành công!

Facebook Comments
Leave a Reply

Google+ | XML Sitemap | HTML Sitemap
On are cider got up too. I it! I'm package. Conditioner. This vipps pharmacy canada viagra that's I eye. I good that and does cialis in 24 ore this again! I skin picture have outs. I in PM. I. With viagra free sample coupons Rating. The of love the my months. Although cloth with it best mail order pharmacy in canada this 2nd. Substances to this my waxy buy cialis 5mg uk one I record Claire's it sized, got product.
For double the over. HIGHLY bit. It Oil cream generic viagra online of right. I, chemical. That don't doing? Clogging. I: Venus cialis pills to buy Hold/Extra basically few simply loss a take online pharmacy malaysia wrist place to of me. The cheap lost clean viagra online this lustrous to at love of we:.